Masava Offshore Cleaner Masava 1 L.

MASAVA Offshore Cleaner: Specialdesignet Rengøringsmiddel til Offshore, Skibs- og Sværindustrien MASAVA Offshore Cleaner er det ideelle valg for rengøring i offshore-industrien, på skibe og i sværindustrien. Vores produkt er udviklet specielt til at fjerne olie, fedt, sod, alger og andre former for snavs fra maskiner, gulve, vægge, lofter, maskindele og andre vandtålelige overflader. Det kan også bruges til at vaske arbejdstøj og er yderst effektivt til forberedelse af overflader før maling.
Varenummer: 80-MA-OC-0001

Anvendelse af MASAVA Offshore Cleaner

 

For at bruge MASAVA Offshore Cleaner fortyndes produktet med koldt eller varmt vand, herunder havvand, i forholdet 1:5 eller 1:100, afhængigt af snavsningsgraden. Den fortyndede opløsning kan påføres med klud, børste, svamp eller højtryksrenser. Filtre kan også blødlægges i opløsningen.

 

Produktspecifikationer for MASAVA Offshore Cleaner:

  • Tilstandsform: Flydende
  • Farve: Gul/grøn
  • Faremærkning: Lokalt irriterende
  • pH-koncentration: 13,5
  • Tilstandsform: 1,06 g/ml
  • Opløselighed i vand: Fremragende
  • Miljøvenligt og Sikkert

 

MASAVA Offshore Cleaner er udviklet med fokus på miljø og arbejdsmiljø, hvilket gør det til en pålidelig løsning i offshore-industrien. Det har i årevis været anvendt af offshore-firmaer og rederier verden over og bruges også med succes på land som et effektivt grundrensemiddel før maling.

 

Sikkerhedsforanstaltninger

 

For din sikkerhed anbefales det at bruge egnede beskyttelseshandsker og -briller under arbejdet med produktet. Ved risiko for sprøjtetåger skal tætsluttende briller, ansigtsmaske og eventuelt åndedrætsværn anvendes.

 

Optimer din rengøring med MASAVA Offshore Cleaner, og bestil den ønskede mængde i dag: 1, 5, 10, 30, 200 eller 1000 liter. Gør dine rengøringsopgaver mere effektive med MASAVA Offshore Cleaner.