Masava Max , 5 L

MASAVA MAX: Effektivt Vandbaseret Alkalisk Affedtningsmiddel til Søfart og Industri MASAVA MAX er det ideelle valg for effektiv affedtning i maritime miljøer, især på skibe og borerigge i den norske del af Nordsøen. Vores produkt er skabt til at håndtere fjernelsen af olie, fedt og snavs fra en bred vifte af overflader, herunder gulve, vægge, tæpper, inventar, maskiner, maskindele, filtre og andre vandtålelige områder.
Varenummer: 80-MA-MM-0005

Anvendelse af MASAVA MAX

For at bruge MASAVA MAX, skal produktet fortyndes med koldt eller lunkent vand i forholdet 1:5 til 1:100, afhængigt af opgaven. Den fortyndede opløsning kan påføres med klud, børste, svamp eller højtryksrenser. Filtre kan også nedsænkes i opløsningen. Efter behandling skal overfladerne skylles grundigt med rent vand. Præcis dosering er ikke kun omkostningseffektiv, men reducerer også miljøpåvirkningen.

Produktspecifikationer for MASAVA MAX:

  • Tilstandsform: Flydende
  • Farve: Gul
  • Faremærkning: Lokalt irriterende
  • pH-koncentration: 13,5
  • Tilstandsform: 1,05 g/ml
  • Opløselighed i vand: Fremragende

Miljøvenligt og Godkendt

MASAVA MAX opfylder de nyeste internationale standarder for nedbrydelighed og udledning i havmiljøer og er godkendt af norske, britiske og danske myndigheder. Dette gør det til det foretrukne valg på norske, danske og britiske borerigge, hvor strenge miljøkrav stilles til kemikalier. Produktet anvendes også på land, herunder som et effektivt grundrensemiddel før maling.

Sikkerhed er en Prioritet

For at sikre din sikkerhed under brug, anbefales det at anvende egnede sikkerhedshandsker og -briller. Nitrilgummihandsker er velegnede. Hvis der er risiko for sprøjtetåger, bør tætsluttende briller, og om nødvendigt ansigtsmaske eller åndedrætsværn, anvendes.

Optimer din affedtningsproces og miljøhensyn med MASAVA MAX. Bestil nu i den ønskede mængde: 1, 5, 10, 30, 200 eller 1000 liter. Gør din rengøringseffektivitet til en realitet med MASAVA MAX.